Investmentbolag

Vad är ett investmentbolag? Det är bolag som äger delar av olika företag. Ibland drivs de med syftet att kontrollera andra företag, ibland för att öka innehavens värde på lång sikt. De är med och driver företagens utveckling framåt. Efter en tid, ofta ett tiotal år, säljer de sina aktier. För dig som tänkt börja investera i aktier kan investmentbolag vara en utmärkt inkörsport. Experter på aktiesparande brukar ofta rekommendera nybörjare att investera i den här typen av bolag. De leds ofta av duktiga företagare med stor erfarenhet av framgångsrika företag.

En bra start i aktieportföljen

Kanske fondsparar du redan men funderar på att ta kontroll över din portfölj och börja aktiespara. Då finns det flera goda anledningar till att börja investera i investmentbolag. De är en utmärkt bas i din portfölj, rent statistiskt lyckas de oftast slå börsen. Sedan kan du börja se dig om efter enskilda aktier, kanske är du Nyfiken på Sveriges 500 största företag 2016? Investmentbolag minskar risken i din portfölj då de ger dig ett indirekt ägande utspritt över olika branscher. Ta en titt på innehaven i några av de stora bolagen. Kanske är tungviktarna Kinnevik, Investor eller Melker Schörling något för dig?

Investmentbolag och riskkapitalbolag, vad är skillnaden?

Investmentbolag har en längre placeringshorisont är riskkapitalbolag. De köper in sig i noterade bolag medan ett riskkapitalbolag, även kallat Private Equity-bolag, investerar i onoterade bolag. Eller så köper de publika bolag för att avnotera dem. Ett riskkapitalbolag åtnjuter inte samma beskattningsregler som ett investmentbolag. De sistnämnda skattar nämligen inte reavinster. Riskkapitalbolagen däremot kan ta större risker med snabba ändringar i portföljen av företag. Man bör även skilja investmentbolaget från ett holdingbolag. Det förstnämnda ägnar sig åt finansiell förvaltning och nya investeringar medan ett holdingbolag är som ett moderföretag i en koncern. Holdingbolaget investerar mer långsiktigt i sitt eller sina dotterbolag.