Låna pengar till företagsfilm

En företagsfilm är en kortfilm om företaget, dess verksamhet, produkter och/eller tjänster. Filmen är till för att på ett enkelt sätt förklara för allmänheten vad företaget sysslar med och varför folk bör köpa dess produkter och tjänster. Filmen fungerar därför utmärkt som marknadsföring, men om du som företagare inte har råd med en företagsfilm kan du ta ett företagslån för ändamålet.

Marknadsför med företagsfilm

Det finns flera sätt att marknadsföra sig och en företagsfilm är ett sätt. Dock passar inte en företagsfilm nödvändigtvis för alla företag och verksamheter. Den är extra lämplig för verksamheter vars koncept är för komplicerat att förklara med enbart text eller bild. Med det sagt, kan en företagsfilm vara överflödig för företag där allmänheten har lätt att sätta sig in i vad företaget sysslar med, såsom en webbshop eller ett byggföretag. Trots det är det många som använder sig av företagsfilmer då de fungerar bra som marknadsföring.

Låna pengar till marknadsföring

Om du vill marknadsföra ditt företag med en företagsfilm, men inte har tillräckligt kapital för att kunna köpa en, kan du ta ett lån. Ett företagslån är nämligen till för att företag ska kunna göra nödvändiga investeringar och marknadsföring kan vara en sådan investering. Många traditionella banker vill dock ha någon form av säkerhet för lånet, såsom fasta inventarier, men om du vänder dig till andra långivare är chansen större att du blir beviljad lånet.

När du fått ett företagslån kan du sedan lägga pengarna på diverse marknadsföring som kan gynna företaget och få det att växa. Du kan även investera i en bättre hemsida som kan ranka högre på Google och på så vis få ditt företag att synas bättre. Tanken är ju att företagslånet ska användas för investeringar som i slutändan ska gynna företaget och betala tillbaka lånet flera gånger om.