Riskkapitalister

Om ett företag behöver mer kapital för att öka chanserna att kunna växa kan bolaget vända sig till en riskkapitalist. När man bryter upp ordet i två delar blir bilden tydligare om vad det hela handlar om – att våga riskera kapital. En riskkapitalist är vanligtvis en person som går in med pengar i ett företag, fastän det är osäkert om detta kommer ge utdelning. Det finns även bolag som arbetar med just riskkapital, där de köper in sig i ett företag för att ge det stöd och även tar över viss del av kontrollen.

För att växa

Tänk dig att du har en affärsidé som du verkligen vill satsa på, men saknar pengar för att kunna producera dina produkter och betala lokalhyra. Ett sätt att gå till väga är att försöka få tag i en investerare, vilket är ett annat ord för en riskkapitalist. Förmodligen sitter din valda riskkapitalist på en stor summa och kan ge dig det kapital du behöver. En outhyrd lokal fylls av ett växande företag om allt går som det är tänkt. Eftersom ditt företag ännu är oprövat kan det dock hända att idéen inte håller och att både du och riskkapitalisten förlorar era insatser.

Lyckas eller misslyckas

När en riskkapitalist går in och finansierar ett företag får hon eller han ofta en viss kontroll och eventuellt även en äganderoll. Detta gör att riskkapitalisten kan gå in och försöka styra upp situationen om den ursprungliga idéen verkar gå mot ett misslyckande. I och med detta är det en risk även för företagaren att samarbeta med en riskkapitalist, eftersom det kan hända att styret hamnar i någon annans händer. Om allting går bra kommer det dock vara en fördel för båda parter eftersom företaget kan betala tillbaka det initiala kapitalet och troligtvis arbeta vidare på egen hand, efter starthjälp från riskkapitalisten.