Förvandla tillgångar till likvida medel

Ibland behöver man som företagare kapital till investeringar. Då finns det olika vägar att gå och vilken väg som passar beror på omständigheterna. Ett alternativ är att sälja av eller belåna företagets egendom. Att sälja av egendom passar om man till exempel har mark eller byggnader som kostar pengar utan att ha något användningsområde. Ibland kan det också bli nödvändigt att göra sig av med delar av verksamheten man inte har råd, eller möjlighet, att fortsätta driva. Även om detta bringar in kapital i längden är det sällan ett snabbt tillskott i kassan. Det är dessutom i vår moderna tid inte alls ovanligt med företag som inte äger någon som helst egendom. Ett internetföretag har exempelvis inget behov av egendom förutom servrar och kontor men det är oftast hyrt.

Portrait of a young designer in his office

Factoring som källa till investeringspengar
En tillgång som finns i många företag, men ofta blir förbisedd, är fakturor. De flesta företagen har utgående fakturor till kunder men det är inte pengar som är direkt tillgängliga, det är en inkomst som är på väg in. Med hjälp av factoring kan man förvandla de pengarna till omedelbart tillgängliga likvida medel för investeringar eller förbättrade nyckeltal. Factoring innebär att man säljer eller belånar sina fakturor. Vid factoring med regress kan man sägas belåna sina fakturor, man säljer dem men behåller själv risken. Om kunden inte betalar landar ansvaret på dig. Factoring utan regress är en ren försäljning av fakturorna. Efter att fakturorna är sålda ligger ansvaret på parten som köpt dem.

Öka försäljningen och kapa kostnader
Det bästa sättet att öka företagets tillgångar är självklart att öka försäljningen och minska utgifterna. För att öka försäljningen kan man till exempel starta en riktad marknadsföringskampanj. Om man är väl införstådd med sin målgrupp behöver inte detta innebära en stor investering. Ett annat tips till mindre kända företag att nå ut är att skapa och hålla konton uppdaterade på sociala medier. Det är dock viktigt att sociala medier sköts korrekt för att uppnå önskat resultat, ett inaktivt konto ger ingenting alls och ett dåligt skött konto kan till och med skada företaget och dess rykte. Genom att gå igenom dina utgifter har du också möjlighet att spara stora summor som istället kan investeras. Det kan innebära allt från att flytta till mindre lokaler och effektivisera personalrutiner till att köpa billigare post it-lappar.