Låna pengar och förhandla räntan

Det finns många tillfällen när man kan behöva extra finansiering, både privat och som företagare. Vanliga situationer kan vara när man ska köpa en bostad, en bil, kanske en båt privat. Som företagare kan man behöva ett lån för att starta ett aktiebolag eller finansiera en ny satsning inom verksamheten. Beroende på hur mycket man lånar kan månadsutgiften för ränta och amortering bli en betydande post i månadsbudgeten.

Ränta

Den som lånar ut pengar vill ha någon form av riskpremie för lånet eftersom det oftast finns en liten sannolikhet att låntagaren inte kan lämna tillbaka pengarna. Därför tar långivaren ut ränta som betalas som en procentsats av det utlånade beloppet. En annan orsak till att ta ut ränta är att långivaren skulle ha kunnat investera pengarna i t.ex. fonder och aktier och därmed fått en viss avkastning, en avkastningsmöjlighet som långivaren går miste om genom att istället låna ut beloppet. Utlåningsräntan ska delvis även kompensera för utebliven alternativ avkastning.

Den uteblivna alternativa avkastningen är svår att kompensera för som låntagare men däremot kan man visa att risken för långivaren att låna ut till just en själv är låg.

Få bästa räntan

http://Ekonomisy.se kan man få tips om finansiering och om hur man får de mest förmånliga villkoren när man ska låna pengar. Några faktorer som kan sänka räntan är:

  • Bra säkerhet för lånet: Om man äger en fastighet i ett attraktivt läge med låg belåningsgrad har långivaren något att sälja om man inte kan betala lånet. En bra säkerhet ger lägre risk och därmed utrymme för lägre ränta.
  • Välskött ekonomi: Kan man visa att man har en stabil, fast inkomst som privatperson eller att företagets siffror är stabila och att man går med vinst som företagare innebär detta också en säkerhet för banken eller kreditinstitutet man lånar hos.
  • Större engagemang: En större affär hos långivaren ger oftast förhandlingsmöjligheter, t.ex. om man flyttar en del av sitt sparande, har både den privata ekonomin och företagets samlade hos samma långivare, om man skaffar försäkringar via långivaren eller deras samarbetspartners.

Jämför flera olika långivare

Sist men inte minst bör man kontakta ett antal olika långivare för att jämföra vilka erbjudanden man kan få och gärna spela ut dem mot varandra. Även om förutsättningarna är exakt samma kan olika långivare göra olika bedömningar av ens egen och/eller företagets ekonomi. Även viljan att förhandla kan variera mellan olika låneinstitut.