Skriva affärsplan

Har du drömmar om att någon gång bli Egenföretagare? Det är du inte ensam om och det finns många som gör slag i saken och löper linan ut. Vilka saker är då bra att tänka på om du vill lyckas? En sak som är ett återkommande tips är att skriva en bra affärsplan som hjälper dig att nå dina mål och även kan användas för att förmedla din vision till potentiella samarbetspartners. En affärsplan består ofta av ett antal affärsmål, visioner, tankar om marknadsföring, personal och finansiering. Det finns dock inga rätt och fel när det kommer till en affärsplan.

Saker att tänka på

Alex_Lu_RLG_Communications_Global_ManagerFör att lyckas är det bra om du ser dig om och hämtar inspiration från dem som redan blivit framgångsrika. Surfa runt och ta del av Experternas bästa tips för att starta eget. Se till att vältra dig i den mängd av information som finns tillgänglig och skapa dig en uppfattning om företagsvärlden och viktigare, den marknad som du önskar vara en del av. När du skriver en affärsplan är det bra om du har en insikt gällande konkurrenter och den rådande utvecklingen samt trenderna i branschen. Ibland kan arbetet med affärsplanen visa att det faktiskt inte finns en tillräckligt stor marknad för dina produkter eller tjänster. Då har ditt arbete med planen varit framgångsrikt och du har besparat dig mycket arbete och ekonomiska förluster som kunnat följa av att du startat verksamheten utan affärsplan. Kanske har du även nått insikter som gör att du kan sjösätta en annan, bättre, affärsidé. Betrakta planen som ett sätt att pröva om din affärsidé håller.

Börja skriva din affärsplan

Det finns mängder av tips om att skriva affärsplan tillgängliga på nätet och du kan även ladda ned färdiga mallar att fylla i. I början kan det kännas som en överväldigande uppgift men det kan också vara väldigt roligt. Istället för att drömma kommer du istället se dina mål gå i uppfyllelse och förhoppningsvis märka att ditt företag faktiskt har en chans att lyckas. Börja förutsättningslöst med din affärsplan och ta god tid på dig, det är en lång process och du kommer säkerligen behöva stanna upp ett flertal gånger och ta dig en rejäl funderare. Den kanske viktigaste delen i din affärsplan är marknadsplanen, där skriver du hur du ska bemöta den rådande marknaden och vilka dina fördelar är. Har du en unik produkt eller en tjänst som som du kan erbjuda eller utföra på ett nytt sätt? Tänk också på vem du skriver för, investerare är ofta intresserade av siffror medan marknadsföringsplanen är till för den som sysslar med er reklam.